POGOJI UPORABE

 1. INDIVIDUALNE REZERVACIJE

 

  1. Vse cene so navedene v NET obliki in v EUR. Določene so na sobo na noč, vključujejo pa zajtrk v bife obliki, dostop do brezplačnega Wi-Fi ter DDV v 9,5%.
  2. Turistična taksa ni vključena v ceno, plača pa se na lokaciji v znesku 3,13€/osebo/noč za odraslo osebo, 1,57€/osebo/noč za otroka od 7-17 let, taksa za otroka do 7 let pa je brezplačna.
  3. Odpoved rezervacije je možna brezplačno do enega dneva pred prihodom gosta. Če rezervacija ni odpovedana do zgoraj navedenega roka, je gost hotelu dolžan kriti stroške nočitve v znesku 100% rezervacije. V primeru, da gost plača nočitev v naprej, hotel ne garantira povračila stroškov v primeru stornacije rezervacije.

 

 1. SKUPINSKE REZERVACIJE

 

  1.  Vse cene so navedene v NET obliki in v EUR. Določene so na sobo na noč, vključujejo pa zajtrk v bife obliki, dostop do brezplačnega Wi-Fi ter DDV v 9,5%.
  2. Turistična taksa ni vključena v ceno, plača pa se na lokaciji v znesku 3,13€/osebo/noč za odraslo osebo, 1,57€/osebo/noč za otroka od 7-17 let, taksa za otroka do 7 let pa je brezplačna.
  3. Vse podrobnosti glede skupine (število oseb, obroki, poimenski seznam oseb) morajo biti hotelu sporočene najkasneje do 15 dni pred prihodom skupine. Kasnejše spremembe niso možne.

 

  1.  POTRDITEV REZERVACIJE

 

   1. Za potrditev skupinske rezervacije je potreben depozit v znesku 10% vrednosti celotnega zneska storitev. Stranka mora depozit vplačati najkasneje do dogovorjenega datuma. V primeru neplačanega depozita, si hotel pridržuje pravico do preklica ponudbe, po katerem rezervacija ni več veljavna. Rezervacija mora biti plačana v znesku 100% do dneva pred prihodom skupine.

 

  1. ODPOVED REZERVACIJE

 

   1. Odpoved rezervacije je možna do 30 dni pred prihodom skupine brezplačno. Stroški kasnejše odpovedi so sledeči:

 

 • 29 dni do 24 dni pred prihodom 50% celotnega zneska rezervacije
 • 24 dni do 19 dni pred prihodom 80% celotnega zneska rezervacije
 • Manj kot 19 dni pred prihodom 100% celotnega zneska rezervacije

 

  1. ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA SOB

 

   1. Zmanjševanje sob je možno do 30 dni pred prihodom. V primeru kasnejšega zmanjševanja so stroški sledeči:

 

 • 29 dni do 24 dni pred prihodom 50% zneska prve noči sob
 • 24 dni do 19 dni pred prihodom 80% zneska prve noči sob
 • Manj kot 19 dni pred prihodom 100% zneska prve noči sob

 

 

 1. PRIJAVA IN ODJAVA

 

Prijava v hotel je možna od 15:00 dalje. Odjava iz hotela je najkasneje do 12:00. V primeru pozne odjave se gostom zaračuna po naslednjem ceniku:

 

 • Do 15:00 doplačilo 35€/sobo
 • Po 15:00 doplačilo v znesku 50% dnevne redne cene.

 

 1. DOGODKI

 

4.1. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

 

Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah (Zlatarna Celje d.o.o.), ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali pa je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode organizira Zlatarna Celje d.o.o. Najemnik prav tako odgovarja za škodo, povzročeno iz strani obiskovalcev dogodka v okviru prireditve.

 

4.2. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

 

V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja in/ali hujšega poškodovanja opreme v lasti Zlatarne Celje d.o.o., je podpisnik ponudbe dolžan povrniti družbi celotno vrednost najete opreme in sicer po nabavni oz. prodajni ceni predmeta. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Za ugotavljanje okvar ali poškodb skladno s tem členom ima izključno pristojnost družba ob prisotnosti stranke (ali prevzemu opreme). Stranka skladno z določili Obligacijskega zakonika odgovarja tudi za škodo, ki bi se na opremi pokazala po vrnitvi opreme, t.i. skrite napake. Družba ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi razlogov na strani stranke (nepravilne uporave, naključnih poškodb, ipd.).