Politika zasebnosti

OBVESTILO UPORABNIKOM SPLETNIH STRANI V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

V družbi Zlatarna Celje d.o.o.., Kersnikova 19, 3000 Celje, (v nadaljevanju: ZC ali »mi«), smo kot upravljavec osebnih podatkov zavezani k spoštovanju predpisov o varstvu osebnih podatkov, pri čemer je zagotavljanje varstva podatkov temelj zanesljivih poslovnih odnosov in našega ugleda. Naše delovanje in notranja politika ravnanja z vašimi osebnimi podatki ter nadzor nad njihovim izvajanjem je usmerjeno v varovanje vaše zasebnosti in zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov. 

To obvestilo je namenjeno strnjenemu prikazu načina zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov. Za poglobljene informacije o varstvu vaših osebnih podatkov, zlasti pa:
- katere podatke in na kakšni podlagi jih zbiramo,
- na kakšen način in za katere namene jih obdelujemo,
- kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete,
vas vabimo k branju našega Pravilnika o varstvu zasebnosti.

Pri obdelavi vaših podatkov upoštevamo veljavne predpise o varstvu podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR).


ZAKAJ IN KAKO UPORABLJAMO VAŠE PODATKE

Osebne podatke uporabljamo za:
•    izvajanje pogodbenih obveznosti, zlasti za izpolnitev naročil in drugih pogodb, 
•    neposredno trženje, vključno z obveščanjem o naših produktih, storitvah in aktivnostih preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, socialne omrežja, SMS sporočila, elektronska pošta ipd.) in pošiljanjem ponudb preko pošte, elektronske pošte, telefona ali na drug način,
•    izvajanje raziskav trga in zadovoljstva kupcev,
•    profiliranje oziroma segmentiranje, z namenom priprave vašim navadam prilagojene ponudbe,
•    izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih na promocijskih dogodkih,
•    preprečevanje zlorab ali goljufij ter varovanje premoženja in podatkov,
•    uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred različnimi zahtevki,
•    izboljšanje vsebin in splošne kvalitete in funkcionalnosti spletnih strani in naših storitev,
•    zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti.


a)    Na podlagi Vašega izrecnega soglasja obdelujemo podatke kot so:
•    ime in priimek, 
•    naslov,
•    elektronski naslov,
•    telefonska številka, 
ki nam jih posredujete za točno določen namen in sicer zlasti za:
◦    za obveščanje o uvedbi novih ali spremembi obstoječih storitev ali produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah o naših storitvah ali produktih, vašim navadam prilagojenih ponudbah, oziroma drugih marketinških aktivnostih, torej za potrebe neposrednega trženja.

Tovrstno soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma prekličete, tako, da slednje sporočite na naslov info@grandplazahotel.si Grand Plaza Hotel in Kongresni Center, Slovenska Cesta 60, 1000 Ljubljana, ali preko spletnega obrazca za odjave na www.grandplazahotel.si/odjava-obvescanja.


b)     Za potrebe izvajanja pogodbe oziroma izpolnitve naših pogodbenih obveznosti, potrebujemo vaše podatke kot so:
•    ime in priimek,
•    naslov, 
•    elektronski naslov, 
•    telefonsko številko, 
•    davčno številko, 
•    podatke o transakciji (podatki bančne ali kreditne kartice, transakcijskega računa, ipd.)
ali druge z vaše strani posredovane podatke, ki so v prijavnem obrazcu označeni kot obvezni ali so potrebni za izpolnitev pogodbe in jih uporabljamo zgolj za izpolnitev vašega naročila, oziroma naših pogodbenih obveznosti, kot so:
◦    Identifikacija, priprava in sklenitev pogodbe, sprememba pogodbe, dobava/dostava blaga in storitev, obračun in plačilo storitev, obveščanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja, obveščanje na podlagi pogodbenega razmerja, reševanje ugovorov, reklamacij ali sporov ter za druge namene, potrebne za izvajanje pogodbenega razmerja in s tem povezanimi razmerji, pošiljanje naročenega informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale komunikacije, potrebne za izvedbo naročila ali posla ter za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Pravilnika o zasebnosti. 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, pri čemer je posredovanje v obrazcu ali pogodbah označenih obveznih podatkov pogoj za izpolnitev vašega naročila oziroma naših pogodbenih obveznosti. Če svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo posameznega nakupa ali iz narave posla ali pogodbe izhaja, da brez njih pogodbe ni mogoče izvršiti, ne želite posredovati, nakupa ali rezervacije žal ne boste mogli opraviti, oziroma ne bomo mogli izvršiti pogodbe.


c)     Podatke obdelujemo tudi na podlagi zakonitega interesa, ki pomeni naš interes, da svojo dejavnost opravljamo kvalitetno in učinkovito, vam pa pri koriščenju naših storitev (obisk spletne strani, interakcija z ZC, naročanje, sklepanje pogodbe, ipd.) zagotavljamo kar se da varno uporabo naših storitev ter kvalitetno uporabniško izkušnjo. V tem smislu obdelujemo osebne podatke zaradi:
◦    preprečevanja zlorab ali goljufij, tako na škodo spletnih vsebin in interesov in premoženja  ZC, kot tudi vaših interesov, premoženja in podatkov,
◦    uveljavljanja zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih, sodnih ali izvensodnih postopkih,
◦    izboljšanja vsebin in splošne kvalitete in funkcionalnosti spletnih strani in naših storitev.


d)     Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi zavezujočih predpisov oziroma zaradi izpolnitve naše zakonske obveznosti, ki izvira davčnih, delovnopravnih ter drugih predpisov, in sicer za namene preprečevanja pranja denarja, izpolnjevanja davčnih obveznosti ter drugih javnih interesov.


DODATNE INFORMACIJE O UPORABI SPLETNIH STRANI IN REGISTRACIJE

Z uporabo naših spletnih strani nam posredujete tudi informacije (v nadaljevanju: podatki o dostopu), ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa po zagotavljanju varnosti, zaščite, nadzora nad delovanjem ter izboljšav naših spletnih strani ali omrežja, varstva pred zlorabami ali goljufijami, oziroma drugih zakonitih interesov, pri čemer obdelujemo zlasti naslednje podatke: 
•    naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrsta in različica dodatkov za brskalnik, operacijski sistem ali platforma, informacije o napravi, vrsta mobilnega telefona, informacije o obisku (prihod na našo spletno stran, obnašanje na spletni strani in odhod, storitve, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, napake pri prenosu, čas ogleda določene strani, informacije o medsebojnem delovanju strani, kot so pomikanje, kliki in nadzorovanje miške, vključno z datumom in časom). 

Podatki o dostopu so anonimizirani in brez vaše registracije na naših spletnih straneh onemogočajo prepoznavo, oziroma identifikacijo posameznika. 

Z oddajo rezervacije na naših spletnih straneh, se strinjate in potrjujete, da ste prebrali in se seznanili Splošnimi pogoji poslovanja in Pravilnikom o zasebnosti ter dovoljujete, da vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi in z namenom za katerega so zbrani ali ste dali izrecno soglasje. To storite tako, da s kljukico označite polje »Prebral/-a sem in se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov« ter zaključite postopek rezervacije s potrditvijo sprejema Splošnih pogojev poslovanja in Pravilnika o zasebnosti tako, da s kljukico označite še polje »Prebral/-a sem in sprejemam Splošne pogoje poslovanja in Pravilnik o zasebnosti«. 

V primeru vaše izrecne privolitve, ki jo podate tako, da s kljukico označite polje »Obvestite me o posebnih ponudbah« bomo vaše podatke uporabili tudi za obveščanje o uvedbi novih ali spremembi obstoječih storitev ali produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah o naših storitvah ali produktih, oziroma drugih marketinških aktivnostih, torej za potrebe neposrednega trženja. Tovrstno soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma prekličete, tako, da slednje sporočite na naslov info@grandplazahotel.si ali preko spletnega obrazca za odjave na www.grandplazahotel.si/odjava-obvescanja.


ZAŠČITA PODATKOV IN VAŠE PRAVICE

Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, ki služijo preprečitvi nepooblaščenega dostopa, uničenja, spremembe, izgube ali obdelave vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, niti obdelovani s strani tretjih oseb, razen v primeru pooblaščenih tretjih oseb, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v našem imenu in na naš račun opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vezano na izvedbo vašega naročila (na primer izvajalec dostave kupljenega blaga, izvajalec plačilnega sistema, izvajalci dodatnih storitev ipd.).

Sami morate poskrbeti za točnost in ažurnost podatkov, saj za morebitne napake, spore ali škodo, nastalo v posledici posredovanja napačnih podatkov, žal ne moremo prevzemati odgovornosti.

Skladno s predpisi vam zagotavljamo pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, do popravka, izbrisa ali omejitve uporabe vaših osebnih podatkov ter pravico do ugovora glede obdelave in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko:
•    zahtevate informacije o tem, ali in katere osebne podatke obdelujemo;
•    zahtevate, da se nepravilni osebni podatki popravijo, dopolnijo ali spremenijo;
•    pod določenimi pogoji zahtevate omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov;
•    kadar koli v celoti ali delno prekličete soglasje za obdelavo in uporabo vaših podatkov;
•    zahtevate vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter te podatke posredujete drugemu upravljavcu,
•    vprašanja, pripombe, pritožbe ali zahteve v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov naslavljate na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov,
•    če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršeni predpisi, vložite pritožbo pristojnemu nadzornemu organu. V Republiki Sloveniji je pristojni nadzorni organ Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si.


KONTAKT
Z vprašanji, informacijami, ugovori, pritožbami ali drugimi zahtevki se lahko kadarkoli obrnete na nas.

Zlatarna Celje d.o.o.., Kersnikova 19, 3000 Celje, matična št. 5048192 
E-mail: zc@zlatarnacelje.si

Celje, dne  03.01.2024